Często zdarza się, ze do produkcji określonych mebli niezbędne są elementy z drewna litego o niespotykanym kształcie. Na uzyskanie takich właśnie kształtów pozwalają dwa procesy: obróbka hydrotermiczna i plastyczna. Pierwsza z nich polega na oddziaływaniu na drewno wodą i wysoką temperaturą – podczas tego procesu drewno zmienia swoje właściwości i możliwe jest przeprowadzenie obróbki plastycznej. Co ważne, obróbka hydrotermiczna może mieć również skutki niepożądane, na przykład powodować zmiany kolorów drewna – stąd nie stosuje się jej w niektórych przypadkach, aby nie doprowadzać do niszczenia drewna. Podczas obróbki plastycznej możliwe jest wygięcie drewna do dowolnego kształtu, bez jego niszczenia – struktura jest naruszana jedynie chwilowo, a potem odbudowuje się, nie wracając jednak do pierwotnego kształtu. W obecnych czasach większość drewna litego, zastosowanego w produkcji mebli, poddana jest wcześniejszej obróbce plastycznej czy hydrotermicznej – obecny rynek przesycony jest produktami o nietypowych, ciekawych kształtach.