Każdy budynek, czy to nowy budowany, czy też już istniejący powinien być odpowiednio chroniony. Warunki atmosferyczne powodują, że budynek moknie, narażony jest na pęknięcia inne uszkodzenia. Dlatego też ważne jest, aby odpowiednio izolować obiekt. Jest to bardzo ważne już od początku rozpoczęcia budowy obiektu, który musi być chroniony przed wilgocią. Dzięki temu nie ulegnie szybkiemu zniszczeniu. A wiadomo, że materiały budowlane są drogie i nikt nie chciał ich co chwilę wymieniać.
Obwodowy system odwodnienia obiektu to jeden z najlepszych sposobów na ochronę każdego obiektu, nie tylko budynku mieszkalnego. Ochrona każdego budynku dotyczy nie tylko wody opadowej, ale także wody znajdującej się w gruncie. System taki odprowadza wodę do kanalizacji lub też ciągów drenażowych. Wiadomo, że cieplejsze powietrze zawsze kieruje się ku górze, dlatego też należy także pamiętać o izolacji dachu. Jeśli chodzi o te partie budynku, to tutaj izolacja musi wynosić minimalnie dwadzieścia centymetrów.
Dzięki takim rozwiązaniom jak obwodowy system odwodnienia obiektu nasz dom w czasie zimy utrzyma w sobie ciepłom natomiast w okresach letnich, gorących będzie nas chronił przed wysokimi temperaturami. Ma on jednak swoją wadę, gdyż przy jego montowaniu używa się mostki drenażowe, przez które ucieka najwięcej ciepła. Ważne, aby były one odpowiednio założone, dlatego trzeba im poświęcić trochę uwagi. Jednak zajmie się tym odpowiednia ekipa budowlana.
Tego typu zabezpieczenia i systemy nie dotyczą jedynie budynków mieszkalnych, domów, ale także innych obiektów takich jak kurniki, wiaty, garaże i inne. Dzięki temu nasz dom nie będzie narażony na liczne uszkodzenia. Najbardziej na uszkodzenia narażone są części drewniane domu, jednak murowane także doznają zniszczeń. System obwodowy obejmuje także odwodnienie dachu, który moknie podczas opadów deszczu i śniegu, co w Polsce należy do naturalnego porządku rzeczy. Dlatego tak ważne jest jego dokładne wykonanie. Dostanie się wilgoci do domu wpływa na obniżenie standardów życia.