Klasy wytrzymałości drewna mówią między innymi o tym od czego zależy jakość drewna. Wyróżnia się cztery klasy wytrzymałości drewna. W budownictwie domów jednorodzinnych stosowane jest zazwyczaj drewno klasy K27 i K33, ponieważ drewno o klasie K21 jest zbyt mało wytrzymałe, natomiast drewno klasy K39 z reguły zbyt kosztowne. Drewno o klasie K21 jest wykorzystywane w budownictwie do drugorzędnych elementów. Drewno jest także klasyfikowane pod względem wilgoci. Wyróżnia się wówczas klasę pierwszą, klasę drugą i klasę trzecią. Klasa pierwsza charakteryzuje się przeciętną wilgotnością wynoszącą 12%. Drewno klasy drugiej posiada średnią wilgotność nie przekraczającą 20%. Wykorzystuje się je do budowy domków drewnianych. Z kolei drewno klasy trzeciej posiada wilgotność przekraczającą 20%. Jakość drewna zależy głównie od jego wytrzymałości i wilgotności, ale także od jego ścieralności, co jest brane pod uwagę zwłaszcza przy wyborze drewna do budowy parkietu. Bardzo ważna w ocenie jakości drewna jest również jego struktura.