Odporność płyt na agresywne środowisko jest elementem rzadko rozpatrywanym przy budowie hal drobiarskich ,jednak może powodować znaczne problemy w dalszej i długoterminowej hodowli . Odporność płyt na agresywne środowisko możemy podzielić na odporność na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrznymi warunkami mogącymi zaszkodzić hali hodowlanej są najczęściej nadmierne i obfite opady deszczy lub zbyt długie okresy suszy i promieniowania słonecznego , podczas których płyty mogą ulegać odkształceniom lub pękać. Równie destrukcyjne mogą okazać się porywiste wiatry wiejące z dużą prędkością , mogące powodować przemieszczanie się płyt.
Odporność płyt na agresywne środowisko zwiększają rdzenie umieszczone wewnątrz płyt ( poliuretanowe , styropianowe i z wkładem z waty szklanej) , które pozwalają na izolację przed niepożądanymi skutkami zbyt intensywnego działania warunków pogodowych. Zaleca się również solidne przymocowanie płyt warstwowych do szkieletu głównego ,oraz uszczelnienie ,znacznie zwiększające wytrzymałość hali do hodowli drobiu ,a jednocześnie wpływające pozytywnie na komfort pracy pracowników nadzorujących hodowlę na przykład podczas ulewy czy upału. Odporność płyt na agresywne środowisko powinna być również wzięta pod uwagę w przypadku płyt warstwowych tworzących powierzchnię dachu. Mogą na nim zalegać duże ilości śniegu podczas intensywnych opadów śniegu .
Zaleganie śniegu jest niezwykle niebezpieczne ,gdyż hale drobiarskie posiadają dużą powierzchnię dachową ,a wytrzymałość płyt jest wystawiana na ciężką próbę. Wywierany nacisk może spowodować pękanie płyt i wsypywanie się śniegu do hali ,lub w najgorszym wypadku ( przy topnieniu i nabieraniu masy przez śnieg w sezonie roztopów) może doprowadzić do zawalenia się budynku. Odporność płyt na agresywne środowisko należy również rozpatrywać w kategoriach odporności wewnętrznej płyt , która jest często narażona na uszkodzenia mechaniczne ,otarcia i pękanie. Należy dbać o właściwy stan płyt , poddawać je konserwacji przynajmniej raz do roku oraz zadbać o ekspertyzę budowlaną budynku hali hodowlanej ,aby wyeliminować ryzyko pękania płyt i uszkodzenia całej konstrukcji drobiarni. Pozwoli to na długotrwałe użytkowanie obiektu i czerpanie zysków z hodowli przy jednoczesnej pewności że odporność płyt na agresywne środowisko jest zadowalająca.