Odwodnienie terenu przeznaczonego na zabudowanie jest następnym priorytetowym działaniem. Ma ono zapobiec powstawaniu tzw. wilgoci w hali i małych powodzi. Dwoma najpopularniejszymi sposobami odwadniania jest odwodnienie liniowe i drenaż opaskowy. Ich zadaniem jest usuwanie wody z powierzchni terenu, przede wszystkim nagromadzonej na skutek opadów atmosferycznych. Aby system odwodnienia był skuteczny, musi znosić duże obciążenia hydrauliczne – słowem, musi być po prostu wydajny i sprawny. Drenaż opaskowy wykonuje się jeszcze podczas prac przy fundamentach. Ma ogromne znaczenie, jeśli teren budowy charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych. Jest to nic innego jak system rur, które na całej długości mają otwory, służące do zbiórki zalegającej wody.
System ten ciągnie się daleko za teren budowy, dzięki czemu fundamenty i ściany naszej konstrukcji będą całkowicie bezpieczne. Kolejny nieodzownym elementem jest instalacja mediów, takich jak prąd, gaz, woda. O to, czy jest taka możliwość i ile nastręczy trudności, powinniśmy dowiedzieć się jeszcze przed przystąpieniem do budowy. Informacje o technicznych warunkach przyłączenia obiektu do mediów są obowiązkowe. Bez nich rozpoczęcie budowy nie jest możliwe. Warto tutaj nadmienić, że kwestie wszelkich formalności warto załatwiać w okresie zimowym, ponieważ wtedy uda się to zorganizować szybciej ze względu na niewielkie kolejki. Woda, łącznie z przyłączeniem do kanalizacji, jest elementem podstawowym, bez którego nasza hala nie spełni obowiązkowych norm sanitarnych! Ogółem, odwodnienie terenu i instalacja mediów, są dość kosztowne. W świecie XXI wieku nikt nie wyobraża sobie hali handlowej, pozbawionej światła i wody.
Wszelkie działania tutaj przedstawione mają na celu ucywilizowanie targowiska i uczynienie go miejscem przyjaznym środowisku i ludziom. Dobra inwestycja zawsze się zwróci z nawiązką. Cóż będziemy mieć po targowisku, które przy większych opadach będzie nieustannie podtapiane. Tak samo w przypadku podstawowych mediów – bez nich nie jest możliwe utrzymanie higieny miejsca pracy, a co za tym idzie, zaproponowanie dobrej jakości produktów i usług. Nawet jeśli mowa o jednym niewielkim pawilonie, świadczącym usługi sprzedaży, z należytą starannością należy zadbać o jego wyposażenie w dostęp do mediów i bezpieczeństwo przebywania w jego obrębie.