Optymalne warunki sanitarne w hali drobiarskiej zostały szczegółowo rozpisane przez ministra zdrowia w rozporządzeniu z lutego 2000 roku. Optymalne warunki sanitarne są w niej rozpisane dla gałęzi przemysłu zajmujących się obrotem produktami spożywczymi. Na podstawie tego rozporządzenia ustalone zostały główne zasady postępowania sanitarnego pozwalającego zapobiec rozprzestrzeniania się niebezpiecznych dla pracowników jak i hodowanego drobiu bakterii ,wirusów i chorób.
Optymalne warunki sanitarne zakładają produkowanie lub obrót artykułami spożywczymi zakładzie lub hali przeznaczonej do celów hodowlanych i z zapewnionymi właściwymi warunkami sanitarnymi i higienicznymi, dzięki czemu zapewniona jest właściwa jakość zdrowotna produkowanego mięsa hodowlanego z drobiarni. Optymalne warunki sanitarne to między innymi konieczność posiadania w hali drobiarskiej kanalizacji ,z dodatkowym krytym odprowadzaniem ścieków z zakładu do kanalizacji miejskiej.
W skład urządzeń kanalizacyjno-sanitarnych powinny również wejść hydranty używane do zmywania i dezynfekcji powierzchni ,jak również oddzielne pomieszczenia w których myte i dezynfekowane są środki transportu używane do przewożenia drobiu. Również odpady poprodukcyjne powstałe przy przetwarzania drobiu na mięso (jeśli takie występuje w hali) powinny być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach ,w szczelnie zamkniętych kontenerach lub pojemnikach ,co pomaga w zachowaniu odpowiedniego poziomu higieny w hali. Optymalne warunki sanitarne zakładają również zakaz zamieszkiwania i przebywania osób nie związanych z produkcją .
Pozwala to na wyeliminowanie zagrożeń higienicznych sprowadzanych z zewnątrz przez osoby trzecie. Konieczne jest również zapewnienie wystarczającej ilości bieżącej wody do użytku produkcyjnego , jak również do zachowania czystości przez pracowników obsługujących działanie hodowli. Optymalne warunki sanitarne to także konieczność zapewnienia hali drobiarskiej działającego i terminowo konserwowanego systemu rynnowo-ściekowego odprowadzającego wodę z dachu hali na możliwie najdalszą możliwą odległość od obiektu i zapobiegającą gniciu oraz podmywaniu fundamentów budynku produkcyjnego. Optymalne warunki sanitarne pozwalają na właściwe prowadzenie hodowli z wyeliminowaniem możliwości zakażenia chorobami.