W starszych domach najczęściej nie ma dobrze zrobionego drenażu fundamentów. Wynika to z faktu , że kiedyś nie były znane pewne technologie i nie było wielu materiałów, które są obecnie używane jako drenaż przy fundamentach. Istnieje kilka sposobów, które pozwalają obecnie na skuteczne osuszanie fundamentów. Jedna z ofert jest dość znana, a proponuje ją firma ISOLIT, która pomaga w osuszaniu murów, w tym fundamentów i to zarówno samodzielnie, jak i z pomocą przeszkolonych w firmie specjalistów. Fachowcy z firmy uważają, że bardzo często po to, by zapewnić osuszenie murów, trzeba poprawić lub wykonać izolację poziomą – musi być ona robiona tak zwaną iniekcją grawitacyjną.
Metoda wymaga nawiercania fundamentów. Osuszenie tą metodą starych fundamentów wymaga często fachowca, który wie, w jaki sposób uzupełnić niewidoczne ubytki w murze. Wykonanie takiej izolacji poziomej jest ważnym elementem powodującym osuszanie fundamentów. Mamy do dyspozycji jeszcze inne metody (innych firm) na zreperowanie nieszczelnych lub nawet niezabezpieczonych fundamentów. Osuszanie fundamentów zarówno pionowe i poziome można wykonać metodą iniekcji krystalicznej.
Zaletą osuszania murów (szczególnie mowa tu o fundamentach) metodą infekcji krystalicznej nie wymaga odkopywania fundamentów. Ta metoda, podobnie jak poprzednia opiera się na konieczności nawiercenia wielu otworów w murach. Aby osuszanie fundamentów było skuteczne, to trzeba te nawierty zrobić pod odpowiednim kątem. Następnie przy pomocy niewielkiej ilości wody należy wypłukać zwiercinę, która może przeszkodzić w tym, by wszędzie dotarła odpowiednia ilość środka iniekcyjnego.
Po wprowadzenie środka osuszającego po pewnym czasie trzeba zacementować wywiercone otwory Jeszcze kilka lat temu trzeba było niejednokrotnie odkrywać ściany fundamentowe, które pokrywano izolacją pionową, zaś problem stanowiła izolacja pozioma, gdyż nie było możliwości jej ponownego położenia – w budynkach podpiwniczonych podejmowano próby uszczelniania fundamentów od strony piwnicy, ale to oczywiście nie dawało oczekiwanych efektów. Obecnie osuszanie fundamentów nie jest już tak kłopotliwe jak kiedyś.