Budowanie wiąże się z szukaniem takich miejsc i takich rozwiązań, które pomagają unikać zawilgocenia. Nawet podłoże piaszczyste, w które łatwo wsiąka woda rzadko kiedy jest gwarancją, że do budynków nie dostanie się wilgoć. Zawsze przed rozpoczęciem budowy ważne jest osuszanie terenu. Ostatnie lata, które obfitowały w wiele ulewnych dni potwierdzają prawdę, że tylko dom lub inny budynek zabezpieczony drenażem, który odprowadza wodę od fundamentów. Jednak dobre osuszanie terenu wymaga profesjonalnego podejścia do tego zadania.
Drenaż wykonuje się w czasie budowy fundamentów – najczęściej polega on na założeniu specjalnych rur powyżej dolnego brzegu ławy, ale poniżej górnego i tymi rurami woda jest odprowadzana do specjalnych studzienek. Podkreślić należy, że jest to powszechny sposób osuszanie terenu i dlatego obejmują go specjalne przepisy budowlane. Otóż, osuszanie terenu nie może powodować, że woda w ten sposób zebrana dostanie się do kanalizacji bytowo- gospodarczej, może natomiast być wlewana do kanalizacji deszczowej, ale po uzyskaniu zezwolenia.
Osuszanie terenu powinno być jednak tak zorganizowane, by woda była wykorzystywana głównie na terenie własnej działki. Bardzo często osuszanie terenu powoduje, że zakłada się specjalne rury drenażowe, które nagromadzoną wodę odprowadzają do ogrodu, rozprowadzając ją równomiernie. Profesjonalne osuszanie terenu sprawia, że nawet po jakimś rozszczelnieniu się izolacji pod budynkiem nie powinna mu zagrażać wilgoć, która jest niezdrowa i powoduje pojawienie się grzybów na murach. Każda osoba budująca dom powinna pamiętać, że osuszenie terenu w początkowej fazie budowy, jeszcze przed ułożeniem szalunków pod ławy fundamentowe to sprawa priorytetowa, którą należy polecić profesjonalistom.
Fachowcy wykonujący osuszanie terenu radzą zazwyczaj, by profilaktycznie zrobić mocniejszy, skuteczniejszy drenaż, ponieważ poziom wód gruntowych często się zmienia, a zakładanie drenażu na etapie budowy jest i łatwiejsze i tańsze niż robienie tego po wybudowaniu domu. Trzeba również pamiętać, że dobre osuszanie terenu oznacza, że osuszenie terenu następuje w odległości około 2 metrów od ścian budynku. To wszystko jest bardzo ważne z punktu widzenia jego późniejszego użytkowania – nie wszyscy zdają sobie sprawę jak istotne jest osuszanie terenu, jak istotne jest dobre wykonanie tej części budowy.