Interesuje nas pracy na stanowisku fakturzysty ? Aby ją podjąć musimy wiedzieć dokładnie na czym ta praca polega, bo nie należy do najłatwiejszych. Jest to praca odpowiedzialna, poniekąd związana z zasadami księgowości.

Najczęściej taka fakturzystka czy fakturzysta zajmuje stanowisko w dziale księgowości. Klasyczna praca fakturzysty wiąże się z wypisywaniem faktur. Trzeba do tego mieć jakieś pojęcie o podatku VAT, który uwzględnia się na takich dokumentach.

Trzeba jednak pamiętać, że w wielu firmach handlowych, czasem też usługowych wystawia się bardzo dużą ilość faktur. Czasami też potrzebna jest korekta jakiejś faktury, dlatego znajomość programów do fakturowania jest nieodzowną umiejętnością, jaka musi nabyć przyszły pracownik fakturowania.

Z kolei praca w dziale księgowości związana jest jedynie ze sprawami księgowymi i kadrowymi. Do zadań księgowego należy między innymi ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w danej firmie oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych danego przedsiębiorstwa.

Każdy pracownik księgowości musi zatem znać zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, obrót magazynowego oraz ewidencji do celów ZUS.

Ponadto powinien potrafić poradzić sobie z pracami związanymi z ZUS, kadrami i płacami oraz umieć sporządzić sprawozdania finansowe danego przedsiębiorstwa. Jak widać prace związane z fakturowaniem , a zwłaszcza z księgowaniem nie należą do prostych.