Projektowanie konstrukcji hali do celów produkcyjnych lub inwestycyjnych powinno być wykonane zgodnie z przeznaczeniem , hala przemysłowa czy fabryczna przeznaczona do produkcji wymienionego w biznes planie surowca , powinna spełniać wszystkie wymogi pozwalające na efektywną i ekonomiczną produkcję. Projektowanie konstrukcji hali powinno być wzięte pod uwagę i zaplanowane zgodnie z przeznaczeniem zwłaszcza w przypadku zagospodarowania hali pod hodowlę zwierząt lub roślin.
Projektowanie konstrukcji hali niezgodnie z jej przeznaczeniem może spowodować nie tylko problemy prawne w przypadku inspekcji lub kontroli obiektu ,ale również problemy w hodowli spowodowane na przykład zbyt małą ilością miejsca czy nieodpowiednim doświetleniem lub wilgotnością panującą w obiekcie. Projektowanie konstrukcji hali powinno zatem być jednym z pierwszych aspektów branych pod uwagę przy układaniu planu inwestycyjnego aby uniknąć późniejszych kosztownych modernizacji i przebudów. Projektowanie konstrukcji hali niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować problemy prawne ze względu niezgodności zastosowania z ustalonym i przedstawionym władzom projektem zabudowy.