Nie wszystkie konstrukcje, które są wykonane z żelaza lub stali trzeba rozebrać, jeśli okażą się już niepotrzebne. Niektóre z nich, zwłaszcza dotyczy to dużych obiektów można ponownie wykorzystać przenosząc je w inne miejsce. Za przykład może stanowić przeniesienie hali stalowej. Jeśli konstrukcja takiej hali jest wykonana z lekkich materiałów budowlanych, to jej przemieszczenie nie stanowi większego problemu. Aktualnie buduje się hale tak, aby w przyszłości można było je ponownie wykorzystać.
Rozwiązanie takie znalazło zastosowanie zwłaszcza przy halach biurowych. W przypadku przeniesienia firmy do innego miasta, a nawet państwa wraz z nią następuje przeniesienie hali stalowej, w której mieszczą się biura firmy. Ich konstrukcja ma charakter modułowy, co umożliwia swobodny jej montaż i demontaż. Trzeba zaznaczyć, że podczas przenoszenia hali nie pozbawia się jej żadnych walorów, ani estetycznych, ani funkcjonalnych. Przeniesiona w nowe miejsce konstrukcja stalowa jest w nienaruszonym stanie jak poprzednio, przed przeniesieniem. Z tego względu stalowe konstrukcje znalazły zastosowanie w niemal każdej dziedzinie przemysłu. Jako hale magazynowe, produkcyjne i o specjalnych zastosowaniach, na przykład wiaty przeładunkowe. W przypadku zainteresowania zadaniem umiejscowienia obiektu w innym miejscu przeniesienie hali stalowej należy zlecić profesjonalnym firmą zajmującym się takimi czynnościami.
Tylko profesjonaliści będą umieli rozłożyć konstrukcję w sposób prawidłowy i ponownie złożyć ją nie naruszając jej wyglądu i wytrzymałości. Nikogo nie dziwi może fakt, że konstrukcje tego typu uważane są za ruchomości, ponieważ nadają się do przenoszenia. Są to przecież rzeczy ruchome i za takie należy je uznawać. Poza tym często obiekty takie są ocieplane i przystosowane do całorocznego użytkowania. Przypadku, kiedy następuje przeniesienie hali stalowej jej ocieplenie jest zdejmowane i po ponownym jej postawieniu, w razie konieczności hale ponownie się ociepla. Prace te można przeprowadzać w każdej temperaturze i o każdej porze roku. Konstrukcje te są, bowiem odporne na zmiany czynników atmosferycznych.