Na wielu budowach spotkać można rusztowania, dzięki którym pracownicy wykonywający remont zewnętrzny budynku są w stanie dotrzeć do miejsc wysoko umiejscowionych. Rusztowanie tego typu charakteryzują się tym, że do ich powstania używa się wielu pojedynczych elementów. Składa się je niekiedy bez złączeń śrubowych w jedną całość gotową do użycia. Po skończonych pracach remontowych następuje rozbiórka elementów modułowych, inaczej mówiąc rusztowanie składa się pojedynczo, element po elemencie.
Tego typu rusztowania znalazły zastosowanie w pracach nie tylko remontowych, ale również malarskich, tynkarskich oraz instalacyjnych. Elementy modułowe rusztowania ustawia się także wewnątrz dużych obiektów umożliwiając tym samym pracę remontowo – wykończeniowe w ich środku. Do produkcji rusztowań zaczęto stosować coraz lżejsze materiały umożliwiając rozłożenie rusztowania modułowego jak najmniejszej liczbie osób. Udogodnienie to jest znaczące również, jeśli rozbiórka elementów modułowych powinna być przeprowadzona w jak najszybszym czasie. Lekkie, pojedyncze elementy rusztowania mogą zostać zdemontowane przez dwóch pracowników. Przedsiębiorcy budowlani przed rozpoczęciem prac zapoznają się z zakresem ich wykonania i dobierają do nich właściwe rusztowanie.
Jest to bardzo profesjonalne podejście do wykonania powierzonego im zadania, jakim jest na przykład remont ogólny budynku. Elementy rusztowania są dobierane indywidualnie pod konkretne zamówienie. Wszystkie tego typu konstrukcje powinny posiadać stosowne atesty i być przede wszystkim bezpieczne tak samo dla pracowników, którzy się po nich poruszają, jak również dla osób, które przypadkowo znajdują się w ich pobliżu. Wszystkie normy i przepisy w tym zakresie regulują przepisy bezpiecznej higieny pracy. W przypadku nie przestrzegania ich następuje rozbiórka elementów modułowych i rusztowanie należy złożyć. Decydują o tym inspektorzy budowlani nadzorujący dany remont. Przeprowadza się ponad to okresowy przegląd rusztowań i sprawdza jego użyteczność, czy nie rdzewieje lub nie jest pęknięte.