Biorąc pod uwagę to, że dach składa się zazwyczaj z kilku warstw, nie bez znaczenia będą sposoby łączenia płyt warstwowych, ponieważ to od nich w dużej mierze będzie zależeć to, czy cała konstrukcja będzie cechować się stabilnością, wytrzymałością, jak również estetyką. Jak będziemy mogli zauważyć, najczęściej sposoby łączenia płyt warstwowych sprowadza się do stosowania nitów, czy wkrętów, dzięki którym będziemy mogli szybko, sprawnie i trwale zespolić ze sobą wszystkie warstwy.
W takim przypadku najczęściej będziemy mogli zakupić poszczególne materiały, które będą składać się na warstwy naszego dachu z załączonymi odpowiednimi wkrętami i innymi mocowaniami. W ten sposób zupełnie bez żadnego problemu będziemy mogli wykonać łączenie płyt warstwowych samodzielnie, nawet jeśli nie mamy pod tym względem żadnego doświadczenia. Jak warto zauważyć, takie sposoby łączenia płyt warstwowych mogą być bardzo skuteczne, jednak musimy pamiętać o tym, by, zanim zaczniemy wprowadzać poszczególne śruby, czy nity, bardzo mocno docisnąć do siebie wszystkie warstwy.
Tylko wtedy będziemy mogli mieć pewność, że nasza konstrukcja dachu będzie odpowiednio zabezpieczona przed działaniem różnych niekorzystnych czynników, w tym najbardziej groźnego – wilgoci. Pomimo tego, że poleca się stosowanie nitów i wkrętów, tak naprawdę sposoby łączenia płyt warstwowych można dobierać również ze względu naszej osobistej preferencji, jak i ze względu na to, czy warstwy, jakie będziemy chcieli połączyć, można zaliczyć do konstrukcji lekkiej, czy też do konstrukcji ciężkiej.
Warto zauważyć, iż jeśli będzie nam zależeć na tym, by uzyskać bardziej estetyczny wygląd po zastosowaniu danego sposobu połączenia płyt warstwowych, w niektórych przypadkach wkręty mogą znacznie odbiegać od naszych oczekiwań pod tym względem. Warto także pamiętać, iż kiedy już przystąpimy do łączenia poszczególnych warstw, musimy uwzględnić wariant sposoby łączenia płyt warstwowych ze względu na kierunek – czy ma być on poziomy, czy pionowy, co w dużej mierze będzie wynikać z faktu konstrukcji danego budynku.
Poza samym montażem i łączeniem płyt, bardzo istotnym czynnikiem jest też kąt nachylenia dachu i tutaj również musimy brać pod uwagę, z jakim typem konstrukcji budynku będziemy mieć do czynienia, by uzyskać jak najlepszy końcowy rezultat przy kładzeniu dachu.