Systemowe rozwiązania technologiczne używane przez architektów i inwestorów pozwalają na łatwą zmianę przeznaczenia hali czy fabryki i przystosowanie jej do służenia całkowicie innej gałęzi przemysłu , bez utraty swoich wartości funkcjonalnych. Systemowe rozwiązania umożliwiające tak łatwą zmianę przeznaczenia to na przykład budowa modułowa ,jak w przypadku hal produkcyjnych (pieczarkarnie, drobiarnie) , które mogą zostać szybko rozmontowane , pozostawiając dużą powierzchnię hali całkowicie pustą i pozostawioną do oddania pod użytek innemu inwestorowi.
Systemowe rozwiązania przewidują również spryskanie ścian hali polichlorkiem winylu , uszczelniającym wszystkie ubytki powstałe przy montażu lub długim użytkowaniu obiektu , i pozwalające na zachowanie czystości hali , dzięki czemu można łatwo przygotować na przykład drobiarnię do celów fabrycznych. Systemowe rozwiązania architektoniczno- budowlane przewidują także zastosowanie sprzętu i wyposażenia nie przytwierdzanego na stałe do podłoża ( wmurowywanie) ,lecz mobilnego ,łatwego w transporcie i ewentualnej odsprzedaży w celu otrzymania znacznej ilości miejsca pod zabudowę według innego projektu.