W nowoczesnym budownictwie stosuje się wiele rozwiązań, które mają na celu uchronienie budynków przed uszkodzeniami lub ewentualnymi awariami mogącymi mieć bezpośredni wpływ na życie i zdrowie ludzi, którzy będą w nich przebywali. Budowlańcy i projektanci starają się więc zapobiegać takim sytuacjom poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Jednym z nich są bez wątpienia znane i cenione systemy izolacji. Są one często jedynym rozwiązaniem architektonicznym, które służyć ma zabezpieczeniu ludzi przed działaniem urządzeń przetwarzających prąd, rurach kanalizacyjnych i okablowań, tak bardzo popularnych we wszelkich budynkach użyteczności publicznej, a nawet budynkach tworzonych dla klientów indywidualnych.
Systemy izolacji umożliwiają takie zabezpieczenie budynku, które w stu procentach chroni ludzi w nim przebywających przed wypadkiem, porażeniem prądem lub inną formą uszkodzenia ciała. Poza tym nie oszukujmy się – tego, iż systemy izolacji będą nieodpowiednio zainstalowane lub nastąpi nieoczekiwana ich awaria, a ta z kolei będzie wywołana wadliwa ich konstrukcją, może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej projektanta lub wykonawców. Nierzadko zdarza się, że właśnie poprzez fakt uszkodzenia tej instalacji ludzie odpowiedzialni za jej zainstalowanie są pociągani do odpowiedzialności karnej i stawiani przed sadem, przed którym bardzo trudno jest im udowodnić swoja niewinność. Szczególnie wtedy, gdy systemy izolacji przez nich założone nie były właściwe i właśnie przez ich wadliwość doszło do tragedii. Wtedy nie pozostaje im nic innego, jak tylko modlić się o to, aby ucierpiało w wypadku jak najmniej ludzi zupełnie niewinnych.
Jedynym możliwym rozwiązaniem, którego przestrzegają wszyscy instalatorzy systemów izolacyjnych, jest ścisłe przestrzeganie reguł bezpiecznego montaży takich właśnie elementów jak systemy izolacji. Jedynie zachowanie maksimum uwagi osoby zajmującej się jej montażem może skutkować powodzeniem w tej kwestii i wyłączeniem wszelkich czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie uszkodzenia. Nie zmienia to jednakże przykrego faktu, że każdy człowiek jest zawodny i w niektórych momentach traci czujność, powodując wystąpienie błędu,. Zdarza się to nawet największym specjalistom ludziom z olbrzymim doświadczeniem w tych sprawach. Ale jesteśmy przecież tylko ludźmi.