Znajdując się w sytuacji wymagającej nagłej ucieczki, na przykład w wyniku pożaru lub wybuchu gazu możemy się ewakuować jedynie dzięki schodom lub drabinom zewnętrznym. Takie systemy zejść awaryjnych są niezbędne w budynkach o wysokich kondygnacjach. Często obiekty takie posiadają windy, które w sytuacjach zagrażających życie wyłączają się i są nieprzydatne do ewakuacji. W przypadku pożaru na którejś z kondygnacji schody ewakuacyjne również mogą się nie przydać, ponieważ mogą być zadymione, a nawet może znajdować się w nich ogień. Jedyne rozwiązanie do ucieczki stanowią systemy zejść awaryjnych.
Jest to przeważnie ciąg stalowych drabin, połączonych ze sobą stalowymi złączeniami umożliwiającymi wyciągnięcie drabiny i swobodne przejście po niej. Za zejście awaryjne mogą posłużyć stalowe schody, które są ruchome i umożliwiają zarówno zejście po nich, jak również wejście na górę. Jest to ważna sprawa, jeśli trzeba niezwłocznie dostać się na wyższe piętra budynku i udzielić pomocy poszkodowanym osobom. Aktualnie, właśnie ze względów bezpieczeństwa uwzględnia się montaż takich systemów w niemal każdym większym przedsięwzięciu budowlanym.
Często osoby myślące o zakupie własnego mieszkania biorą pod uwagę tylko takie mieszkania, w których istnieją systemy zejść awaryjnych. Tego typu konstrukcje stalowe są niezbędne w zakładach produkcyjnych, a przede wszystkim w takich, gdzie do wyprodukowania danego produktu używa się niebezpiecznych substancji i istnieje największa możliwość nieprzewidzianego wypadku.
O zastosowaniu i obowiązku instalacji zejść awaryjnych regulują nawet stosowne przepisy przeciwpożarowe. Również przeprowadzane są szkolenia pracowników w przypadku zagrożenia życia, w jaki sposób nie wzbudzając paniki pracownicy zakładu powinni poruszać się po owych zejściach. W którym kierunku iść i dokąd się udać. Przeważnie w zakładzie przemysłowym wyznaczona jest osoba, która koordynuje całą akcję ratunkową i to ona panuje nad całą sytuacją. Poza tym wyjścia awaryjne są oznaczone specjalnymi tabliczkami mówiącymi o kierunku ewakuacji.