Przyszło nam żyć w czasach, w których wydaje się, ze zapotrzebowanie występuje jedynie na to, co piękne, udane, pełnowartościowe, zaś to wszystko, co odbiega od ideału z miejsca staje się bezwartościowe. Od początku swego istnienia człowiek produkuje wciąż coraz więcej odpadów i, co gorsza, odpady te coraz dłużej zalegają na wysypiskach. Podstawowym i najprostszym rozwiązaniem jest segregowanie odpadów -czy to na poziomie własnego domu, czy też poprzez wspieranie inicjatyw tym się zajmujących. Podstawą działania sortowni śmieci są taśmociągi sortownicze, które umożliwiają szybkie i sprawne grupowanie śmieci. Mimo ogromnej roli, jaką taśmociągi sortownicze odgrywają przy segregacji odpadów nie wolno zapominać, iż stosuje się je także znacznie szerzej, np. w zakładach przetwórstwa owocowo -warzywnego czy zakładach przemysłu ciężkiego, gdzie służą oddzielaniu właściwych sztuk, które nadają się do wykorzystania w procesie produkcji lub wypuszczenia do sprzedaży.Zbudowane są one z taśm z tworzyw sztucznych lub -w zależności od specyfiki segregowanych materiałów- metalowych elementów, które nawinięte są ściśle na rolki napędzane energią elektryczną.
Przesuwająca się wskutek tego taśma przenosi na swojej powierzchni materiały, które (najczęściej przy udziale konkretnych pracowników, czasami zaś przy użyciu osobnych urządzeń i konstrukcji wykorzystujących dane właściwości fizyczne lub chemiczne sortowanego towaru) są grupowane w zależności od potrzeb. Tym, co wyróżnia taśmociągi sortownicze spośród podobnych urządzeń to taśma o poziomym ułożeniu, dzięki czemu możliwa jest przy nich praca kilku osób lub instalacja urządzeń pomocniczych. Zazwyczaj zarówno załadunek, jak i odbiór materiałów z takiego taśmociągu odbywa się przy pomocy odpowiednich przenośników, zazwyczaj stosuje się tu tradycyjne przenośniki taśmowe lub kubełkowe. Wciąż jednak opracowuje się ulepszenia dla tych urządzeń, gdyż wdrażanie najnowszych technologii i użycie coraz bardziej zaawansowanych tworzyw i materiałów wymusza udoskonalanie wszystkich elementów procesu produkcyjnego oraz większą staranność i dbałość podczas selekcji produktów przydatnych do użycia oraz tych, które można wykorzystać wielokrotnie.