Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad obecnością materiałów izolacyjnych w budownictwie, to na pewno zauważyliście, że termoizolacja występuje tam wyjątkowo często. Komu służy to zjawisko? Oczywiście wszystkim, którzy pragną zatrzymać ciepło tam, gdzie to potrzebne. Najczęściej w naszym interesie leży ocieplenie domu. Żyjemy niestety w takim klimacie, że przez znaczną część roku musimy zabiegać o ciepło w pomieszczeniach w których żyjemy.
Generalnie, termoizolacja jest systemem ociepleń, który stosujemy, aby w jak największym stopniu wyeliminować straty ciepła. Materiały termoizolacyjne w budownictwie występują w szerokim asortymencie. Ich podział można przeprowadzać w oparciu o najróżniejsze kryteria. Jednak najogólniej, materiały takie dzielimy na dwie wielkie grupy: materiały organiczne i materiały nieorganiczne. Do pierwszej grupy zalicza się materiały z rozwłóknionego drewna, z trzciny, z torfu a także z mas plastycznych.
Do drugiej grupy należy wełna mineralna i wyroby z niej zrobione. Tutaj tez należy szkło spienione i wata szklana. Tutaj też spotkać można sypkie i ziarniste materiały izolacyjne. Izolowanie za pomocą materiałów organicznych nie jest aż tak efektywne. Materiały te są n ogół bardziej higroskopijne i mniej wytrzymałe. Jeśli chodzi o grupę materiałów nieorganicznych, to termoizolacja przy ich pomocy daje dobre rezultaty, ponieważ materiały te charakteryzują się większą wytrzymałością. Są także wytrzymałe na wysokie temperatury. Innym podziałem materiałów termoizolacyjnych jest podział związany z postacią ich występowania.
Wtedy rozróżnimy materiały stałe i sypkie. Wszystkie te podziały nie są jednak takie sztywne albowiem wiele jest materiałów o mieszanym składzie. Termoizolacja występuje w budownictwie powszechnie, dlatego też w przeważającej liczbie przypadków materiały do niej produkuje się przemysłowo. W trakcie produkcji nadaje się im określone kształty i formy, stosownie do potrzeb.
Oczywiście ich skład i właściwości powinny odpowiadać wcześnie ustalonym normom. Produkowane są według ściśle określonych technologii i na podstawie sprawdzonych receptur. Na każdym etapie produkcji prowadzone są specjalistyczne badania. Tylko wtedy istnieje pewność co do ich niezawodności.