Termostropy to profesjonalny system dociepleń stropów, poddaszy i ścian szczelinowych metodą wydmuchiwania. W Polsce taka metoda funkcjonuje już od bardzo dawna. Na zachodzie również jest bardzo często wykorzystywana jako jedno z najlepszych rozwiązań, które się dotychczas ukazały na rynku budowalnym. Na czym polega metoda wdmuchiwania, za pomocą której są wykonane termostropy?
Otóż polega ona na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacyjnej. Nie potrzeba wówczas rozbierać górnej części stropodachu. Jakie ma zastosowanie? Najczęściej stosowana jest w takich sytuacjach, w których nie można zastosować tradycyjnych metod docieplenia ze względu na utrudniony dostęp. Termostropy wykonywane tą metodą są zazwyczaj zakładane przy użyciu profesjonalnego sprzętu.
Firmy, które na co dzień zajmują się zakładaniem tego typu rozwiązań robią to z bardzo dokładną precyzją, ponieważ najczęściej mają za sobą wiele lat doświadczeń. Z czego wykonuje się termostropy? Zazwyczaj wykonywane są one przy użyciu granulatów z wełny mineralnej oraz włókien celulozy. Posiadają one bardzo dobre parametry, ponieważ między innymi mają dużą wartość współczynnika przewodzenia ciepła, dużą gęstość nasypową oraz posiadają odporność na działanie ognia. Ponadto włókna celulozy posiadają doskonałe właściwości fizykochemiczne.
Dlaczego? Powód jest jeden, ponieważ większość z nich jest impregnowana związkami boru co powoduje, że nie należą do materiałów, które się łatwo zapalają i ponadto nie rozprzestrzeniają ognia. Izolacja wykonana z włókien celulozy różni się od tej wykonanej z wełny mineralnej przede wszystkim tym, że włókna celulozy posiadają większa zdolność pochłaniania wilgoci z powietrza. To bardzo ważna cecha, która świadczy o doskonałej jakości dachu, który będzie trwały przez wiele lat.
Termostropy wykonane tą metodą i z takich tworzyw są idealne przy budownictwie mieszkań oraz domów. Izolacja wykonana z włókien celulozy jest higroskopijna. To znaczy, że pochłania wilgoć z powietrza, a następnie odparowuje. Termostropy zbudowane z takiego naturalnego materiału regulują wilgotność w warstwie ocieplonej, jak i w całym elemencie konstrukcji znajdującym się pomiędzy otoczeniem zewnętrznym i wnętrzem budynku, i tym samym zapobiegają efektowi kondensacji pary wodnej. W związku z powyższymi zaletami coraz więcej osób Polsce decyduje się na takie właśnie rozwiązania.