Aby wiedzieć, czym jest generalne wykonawstwo, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakie prace wykonuje taki generalny wykonawca. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje to prawie że wszystkie prace budowlane. Rozpoczyna się od zawarcia umowy z takim przedsiębiorstwem .Następnie firma taka zajmuje się pracami przygotowawczymi. Potem następuje proces samego budowania, natomiast na koniec wykonuje ona prace wykończeniowe. Jednak pomiędzy tymi czynnościami trzeba także znaleźć czas min. na transport potrzebnych materiałów.
Transport elementów i materiałów jest bardzo ważny, ponieważ bez tego nie można w ogóle rozpocząć takiej działalności. Oczywiście firma zazwyczaj zajmuje się tym we własnym zakresie. Jest to bardzo ważne. Możemy także wyłączyć ją z tego obowiązku, jednak wtedy musimy się samemu tym zajmować, co może być dl nas uciążliwe. Niektórzy jednak mają do tego dryg i zdolności i się na tym znają. Trzeba mieć do tego jednak odpowiednie ciężarówki, można także zamówić tu firmę transportową.