Tunele zamrażalnicze stoją u podstawy działalności wielu firm. Jednak nie jest tak oczywiste dla wszystkich na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę budując tego typu tunele. Najważniejszą kwestią z perspektywy przedsiębiorcy budującego taki tunel jest ekonomiczność. Tak więc tunel powinien dla niego pracować generując jak najmniejsze koszta.
Żeby tak było tunele zamrażalnicze muszą być budowane tak, aby zużywając jak najmniej energii spełniały swoją funkcję – zamrażały. Nie jest to sprawa tak banalna jak by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać ponieważ wcale nie tak łatwo jest o dobrą i odpowiednią z ekonomicznego punktu widzenia termoizolację dla takiego tunelu. Już na etapie projektowania budowy każdy inżynier powinien sobie zdać sprawę z tego, że aby produkowane przez niego tunele zamrażalnicze spełniały swoje funkcje a przez to przynosiły mu zyski a przedsiębiorcy byli usatysfakcjonowani ich funkcjonowaniem musi dobrać dla nich odpowiednie materiały termoizolacyjne.
Nie tylko sam tunel należy brać tutaj pod uwagę ale także niebagatelną rolę odgrywać będzie otoczenie, w którym tunel będzie budowany. Po co bowiem lokować ogromne fundusze w budowę tunelu w miejscu, gdzie nawet najlepsza izolacja nie będzie w stanie zapewnić mu możliwości funkcjonowania przy określonych parametrach z dobrym skutkiem. Tunele zamrażalnicze powinny być więc budowane z rozwagą przez ludzi, którzy znają się na zagadnieniach z zakresu technologii niskich temperatur i nie będą swoimi projektami przez to pochłaniać niezliczonych ilości energii elektrycznej oraz środków mocodawcy.
Właściwą izolacją dla tuneli mogą okazać się płyty termoizolacyjne z możliwie dobrymi właściwościami w zakresie niskich temperatur. Chodzi tutaj przede wszystkim o kurczliwość materiałów z jakich zostały wykonane w temperaturach poniżej zera. Tunele zamrażalnicze i miejsca pod ich budowę należy projektować rozważnie i pamiętać zawsze o kwestiach ekologicznych ponieważ tego typu instalacje w sposób permanentny zużywają duże ilości energii. Dlatego tak ważna jest tutaj dobra termoizolacja.