W budownictwie wielkogabarytowym należy rozróżnić poszczególne typy konstrukcji. Klasyfikując tego rodzaju konstrukcje, bierzemy pod uwagę materiał z jakiego została wykonana, jak też konkretne jej przeznaczenie. Jeżeli chodzi o materiał, to można rozgraniczyć konstrukcje jednorodne, wykonane z jednego materiału. Przykładem takim mogą być betonowe prefabrykaty lub metalowe szkielety stosowane do budowy dużych hal. Często też spotykane są mieszane typy konstrukcji budowlanych. W tedy materiał występuje w dwu lub więcej rodzajach. Przykładem mogą tutaj być różne zespolone konstrukcje, takie jak stalowo-betonowe lub też ceramiczno-betonowe. Istnieją też różne inne kombinacje, czasem też stosuje się tworzywa sztuczne. Wszystko zależy od konkretnego projektu, opracowanego dla budowli.
W zależności od przeznaczenia, takie typy również podlegają podziałom. Rozróżniamy tutaj konstrukcje przestrzenne i kratowe płaskie. Maja one zastosowanie przy budowie belek, kratownic i większych konstrukcji szkieletowych. Przy budowie stropów i fundamentów, najczęściej zastosowane są konstrukcje płytowe i tarczowe. Takie same występują także przy budowie zbiorników. Konstrukcje powłokowe, to typy konstrukcji stosowane najczęściej podczas budowy kopuł, kominów i dźwigarów przy mostach. Jeżeli budowane są dachy o dużej powierzchni i mosty z elementami podwieszanymi, to najczęściej spotykane typy konstrukcji znane jako cięgnowe.
Wszystkie typy konstrukcji podlegają podziałom pod kontem sposobu konstrukcji. Na miejscu budowy betonowane są konstrukcje monolityczne. Konstrukcje prefabrykowane są składane z elementów produkowanych w wytwórni. Są one potem transportowane na plac budowy, gdzie następuje ich łączenie. Konstrukcje monolityczno – prefabrykowane to na ogół kombinacje poprzednich sposobów. Jeśli chodzi o inne kryteria technologiczne, to generalnie rozróżniamy budownictwo uprzemysłowione i tradycyjne. Typy konstrukcji w tych dwóch przypadkach różnią się do siebie przede wszystkim rozmiarem. W tradycyjnym elementy są małe, natomiast w uprzemysłowionym, prefabrykaty mogą przybierać nieraz bardzo wielkie formy.