Osoby pracujące w budownictwie doskonale wiedzą jakie materiały przy danej budowli będą miały najlepsze zastosowanie oraz w jak największym stopniu będą gwarantować bezpieczeństwo. Oczywiście nie trzeba tego przypominać także architektom, który obok faktu iż zajmują się samymi projektami także czynią ogólne rozpoznanie materiałów, z których dany dom jednorodzinny czy też inny budynek powinien być wykonany. W przypadku tych osób można być pewnym, że nie pozwolą one na użycie w projekcie przestarzałych metod i materiałów. Jest to zachowanie i postępowanie niedozwolone ze względu na możliwość niebezpieczeństwa zawalenia się konstrukcji, co niesie za sobą katastrofę budowlaną.
W przypadku budynków publicznych nie ma żadnego problemu z ewentualnym użyciem takich materiałów, ponieważ kontrole prowadzone w trakcie robót budowlanych skutecznie uniemożliwiają jakiekolwiek kombinowanie na tym tle. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeżeli chodzi o kwestię związaną z budową domów jednorodzinnych ponieważ w tym przypadku użycie w projekcie przestarzałych metod i materiałów ma miejsce praktycznie ciągle. Wiąże się to przede wszystkim ze złym doborem materiałów lub też próbą zaoszczędzenia, co w przypadku osób nie mających zbyt dużych pieniędzy jest najczęściej spotykane.
Trzeba jednak stanowczo zaznaczyć, że tego typu praktyka powinna być przez organy udzielające zezwolenia na budowę jak najbardziej piętnowana, ponieważ może doprowadzić to do tragedii. Na szczęście użycie w projekcie przestarzałych metod i materiałów obecnie jest coraz rzadziej spotykane, co sprawia że wiele osób zaczyna myśleć, a nie tylko przeliczać pieniądze. Oczywiście nikt w tym przypadku stanowczo nie zabrania zmiany materiałów, jednak wymiana zalecanych na przestarzałe jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczna i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, ponieważ będzie to przede wszystkim ważne dla osób, które w przyszłości z tego typu budynków będą korzystać, gdyż będą miały pewność, że nic im podczas użytkowania nie grozi.