Warunki dobrobytu zwierząt hodowlanych to temat często podejmowany w różnorodnych akcjach zwolenników humanitarnego i właściwego traktowania zwierząt. Są one bardzo ważne z punktu widzenia moralnego ,jak również jakościowego i hodowlanego , bowiem badania dowiodły że drób hodowany we właściwych warunkach , traktowany w sposób humanitarny , daje o wiele lepsze jakościowo mięso, co wpływa na popyt na nie na rynkach oraz cenę. Warunki dobrobytu zwierząt hodowlanych ,to wiele różnorodnych czynników.
Najważniejszym z nich jest właściwe dożywienie drobiu odpowiednio dobraną mieszanką paszową ,pozwalającą nie tylko na prawidłowy wzrost ale także dostarczanie ptakom hodowlanym składników mineralnych i witamin potrzebnych do rozwoju bez chorób czy różnego rodzaju deformacji. Warunki dobrobytu zwierząt hodowlanych powinny również polegać na usuwaniu ekstremów z nawyków żywieniowych . Zwierzęta nie powinny być niedożywione ( taka praktyka jest stosowana aby w hali można było hodować większą ilość drobiu) , jak również nadmierne żywienie w celu uzyskania dużej ilości mięsa z jednej sztuki drobiu ( mięso jest jednak pomimo dużo ilości bardzo niskiej jakości).
Warunki dobrobytu zwierząt hodowlanych ,jeśli są przestrzegane przez hodowców i przedsiębiorców powinny być również oparte na zapewnieniu zwierzętom odpowiedniej przestrzeni życiowej , pozwalającej na swobodny rozwój bez bycia otoczonym przez inne zwierzęta. Jest to zasada moralna ,którą hodowcy często łamią lub naginają do swoich potrzeb w celu zwiększenia wydajności hodowli i powiększenia ilości drobiu przeznaczonego do produkcji mięsa spożywczego. Warunki dobrobytu zwierząt hodowlanych powinny polegać również na dbaniu o właściwe warunki zdrowotne hodowli ,ograniczające możliwość epidemii czy poważniejszych chorób co w efekcie doprowadzić może do znacznego zmniejszenia ilości drobiu i odczuwalnych strat w zyskach.
W razie konieczności osobniki chore lub zarażone niebezpieczną chorobą powinny zostać usunięte z hodowli ,aby uchronić przed chorobą lub śmiercią większą liczbę osobników. Warunki dobrobytu zwierząt hodowlanych są często kontrolowane i nadzorowane przez specjalne organy , co ma na celu wykluczenie z branży przedsiębiorców nieuczciwych i poszukujących dodatkowych metod na zwiększenie zyskowności ,przekładających zysk ponad konieczność właściwego utrzymania jakości życia zwierząt hodowlanych w drobiarni.