Dzisiejsze, współczesne budownictwo przemysłowe opiera się na szczególnej technologii. Są to wielkogabarytowe elementy prefabrykowane. Są to najczęściej gotowe elementy, wyprodukowane w innym miejscu niż budowa końcowa. Najczęściej powstają jednorazowo, na konkretne zamówienie, które wynika z danego projektu.
Chociaż może się zdarzyć, że produkowane są typowe elementy, które są częścią składową większych konstrukcji. Stosowanie tej nowoczesnej technologii, w bezpośredni sposób wpływa na jakość wykonania. Przede wszystkim jednak, stosowanie rozwiązań takich jak wielkogabarytowe elementy prefabrykowane, znacznie skraca czas wykonania projektu. Ten sposób budowania stosuje się na przykład przy budowie najróżniejszego rodzaju hal produkcyjnych.
Na ogół w takich przypadkach wykorzystuje się gotowe prefabrykaty stalowe, które transportuje się na plac budowy. Budowanie tym systemem zabiera o wiele mniej czasu niż budowa sposobem tradycyjnym. Najczęściej wielka hala powstaje w kilka miesięcy. Jest ona nowoczesna i w pełni przystosowana do planowanych wcześniej celów. Mniejsze hale, jak na przykład hala dla supermarketu może powstać nawet w ciągu kilku tygodni. Innym przepadkiem, gdzie stosowane są wielkogabarytowe elementy prefabrykowane, jest budowa różnego rodzaju nowoczesnych mostów i wiaduktów.
Dziś już nikt nie wyobraża sobie konstruowania tego typu budowli przy pomocy układania cegieł czy nawet pojedynczych małych płyt. Wszędzie tam, gdzie projekt ma duże rozmiary, ta technologia jest z powodzeniem stosowana. Na plac budowy elementy transportuje się z miejsc, gdzie one powstają. Są to zakłady wyspecjalizowane w tego typu produkcji. Często też zajmują się one transportem elementów składowych. Są one zazwyczaj bardzo duże i dlatego ich transport nie jest łatwy. Wymaga najczęściej specjalistycznego sprzętu i przestronnych dróg. Bardzo często tego typu elementy transportowane są w nocy. Pewnym prekursorem tego typu prefabrykatów była kiedyś tak zwana „Wielka płyta”. Jednak od tego czasu technologia w budownictwie poszła daleko do przodu.