Do najważniejszych właściwości drewna klejonego należy odporność ogniowa. Drewno klejone spełnia wszystkie wymogi związane z klasami odporności ogniowej, dlatego też jest często wykorzystywane podczas projektowania budynków użyteczności publicznej. Podczas wykonywania projektów z zastosowaniem drewna klejonego należy pamiętać o tym, że jest bezpiecznym materiałem. Jeśli drewno klejone jest wysokiej jakości, przekroje są dobrane właściwie, a elementy nie znajdują się bezpośrednio w ogniu, gaśnie on prawie samoczynnie. Dzieje się tak ponieważ ogień nie może się rozprzestrzeniać. Wokół nienaruszonego rdzenia powstaje zwęglona powłoka, która zmniejsza dopływ tleni u ciepła do rdzenia. Przez to spalanie jest bardzo spowolnione. Zwęglona powłoka otaczająca rdzeń pełni funkcję ochronną. Instytut Techniki Budowlanej sklasyfikował drewno klejone jako Słabo rozprzestrzeniające Ogień i Nie rozprzestrzeniające ognia. Elementy klejone SRO mają grubości poniżej dwunastu centymetrów, natomiast elementy klejone NRO powyżej dwunastu centymetrów, albo mniej niż dwanaście centymetrów, lecz są pokryte specjalnym zabezpieczającym środkiem.