Drewno konstrukcyjne jest stosowane w budownictwie. Jedną z właściwości drewna konstrukcyjnego jest anizotropia. Pod pojęciem anizotropii należy rozumieć wykazywanie odmiennych cech, w zależności od kierunku. Jest to konsekwencją procesów obróbki drewna, które zachodzą podczas produkcji drewna konstrukcyjnego. Do procesów tego typu należą między innymi korowanie, suszenie, piłowanie i planowanie. Drewno konstrukcyjne jest poddawane procesowi korowania niemniej jednak czasem wykonuje się także cięcie wzdłuż osi południkowej, aby zredukować efekt skurczu i pęcznienia. Poprzez zmianę przekroju poprzecznego unika się uszkodzenia naturalnej struktury włókien. Dzięki tym procesom osiąga się wzrost właściwości na zginanie i rozciąganie mniej więcej o 20% w porównaniu do właściwości ściętego drewna. Drewno konstrukcyjne charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i twardością, dlatego wykorzystuje się je podobnie jak drewno lite w budownictwie, zwłaszcza w budowie konstrukcji dachowych i widocznych elementów konstrukcji wewnątrz pomieszczeń.