Drewno posiada kilka właściwości fizycznych. Jedną z właściwości fizycznych drewna jest barwa. W przypadku drewna rodzimego nie jest intensywna, w przeciwieństwie do drewna egzotycznego. Drewno krajowe posiada barwę od jasnej żółci po brąz. Kolejną z właściwości fizycznych drewna jest rysunek. Jest on charakterystyczny dla każdego typu drewna i składają się na niego elementy takie jak przekrój, barwa, wielkość sęków i przyrostów. Następną właściwością fizyczną drewna jest połysk, który wiąże się z twardością i gładkością powierzchni drewna. Inną właściwością fizyczną drewna jest gęstość pozorna drewna, która zależy w dużej mierze od jego wilgotności, a także rodzaju drewna z którego się je otrzymuje.
Kolejną właściwością fizyczną drewna jest higroskopijność, czyli innymi słowy skłonność materiału do wchłaniania wilgoci z powietrza. Warto wiedzieć, że drewno wchłania wilgoć lub ją oddaje do momentu, gdy osiągnie stan równowagi między wilgotnością własną a wilgotnością w pomieszczeniu. Następną właściwością fizyczną drewna jest przewodność cieplna. Właściwości fizyczne drewna to również wilgotność, skurcz i pęcznienie oraz zapach.