Decydując się na wybudowanie obiektu, należy pamiętać, że nie jest to mały wydatek. Dlatego też powinniśmy pamiętać, aby odpowiednio go ochronić przed wszelkimi szkodliwymi czynnikami jeszcze w trakcie budowy. Należy wszystko zaplanować i uzgodnić z firmą, która postawi nam ów obiekt. Wykorzystanie płyt warstwowych jako obudowy chroni budynek przed wieloma czynnikami, min. przed niechcianą temperaturę, pożarem, czy też zawilgoceniem. Dlatego tak ważne jest, aby je zastosować, niezależnie, czy jest to dom, czy też kurnik przemysłowy, czy hala produkcyjna.
Istnieją różne płyty warstwowe, a jedne z nich to płyty ze styropianu, które stosuje się na dach oraz ściany. Ich zaletą jest to, że jest to izolacja lekka, nie obciążająca nadmiernie fundamentów obiektu. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie dla kurników, ponieważ kury, kaczki mogą je wydziobywać i powodować uszkodzenia, gdyż stosowane są wewnątrz budynków. Często instaluje się je w domach, aby je docieplić lub też w chłodniach, aby zapobiec dostawaniu się wysokiej temperatury do środka chłodzonego budynku.
W przypadku obiektów przemysłowych częściej stosuje się płyty warstwowe z poliuretanu. Mają podobne zastosowanie i są równie lekkie, jednak nie są tak mało odporne na uszkodzenia co styropian. Nakłada się ją w postaci specjalnej pianki, dlatego też drób nie ma szans, aby uszkodzić ją. To idealnie wypełniająca każdy zakamarek izolacja. Oczywiście nie stosuje się tutaj samej pianki, lecz także dwa rodzaje okładzin – wewnętrzną i zewnętrzną, gdzie pianka znajduje się pomiędzy nimi.
Oprócz głównego surowca izolacyjnego stosuje się także materiały pomocnicze min. laminat, czyli folię aluminiową. Istnieją także płyty warstwowe z waty szklanej, która jest doskonałym rozwiązaniem min. w obiektach przemysłowych takich jak kurniki. Powinniśmy pamiętać, aby do wykonania takiej izolacji wynająć odpowiednią ekipę, która dokładnie wykona powierzone zadanie i nie zostawi żadnych szpar, ani szczelin. Tylko w ten sposób izolacja warstwowa w ogóle będzie miała sens.