Budując halę lub magazyn oczekujemy, że będzie w nim sucho i ciepło. Zabezpieczanie fundamentów to jedno z ważniejszych zadań postawionych nami w momencie budowania hali. Od deszczu i wiatru chronią nas dobrze zaizolowane ściany oraz szczelne okna i dach. Z równą determinacją trzeba zabezpieczyć halę od wody. Niestety nie jest to taka prosta sprawa. O wiele łatwiej jest dobrze i rzetelnie położyć fundamenty od nowa tak, aby zabezpieczyć je przed wodą niż naprawiać i zabezpieczać te stare, które zostały źle założone.
Głównym zagrożeniem dla podziemnych części hal i magazynów jest woda gruntowa – zarówno ta, która stale znajduje się w gruncie, jak i ta, która pochodzi z opadów i przesącza się przez warstwy podłoża. Dlatego jest niebezpieczna, ponieważ potrafi znaleźć nawet najmniejszą szczelinę, by przedostać się do wnętrza hali, zawilgocić ściany fundamentowe, doprowadzić do powstawania grzybów i pleśni wewnątrz budynku. Dlatego do najważniejszych elementów należy zabezpieczanie fundamentów. Wszystkie zabezpieczenia w postaci izolacji poziomych i pionowych z użyciem powłokowych mas bitumicznych, specjalistycznych pap asfaltowych czy też folii, a także drenaże budynku mają więc jedno podstawowe zadanie – nie dopuścić do wniknięcia wody w struktury budynku. Zabezpieczanie fundamentów odbywa się na różne sposoby.
Można wykonać izolacje przeciwwilgociową pionową i poziomą. Izolacja pionowa jest wykonana od zewnętrznej strony na całej powierzchni ścian fundamentowych. Natomiast izolacja pozioma jest wykonana w dwóch miejscach – na styku ławy i ściany fundamentowej oraz na styku ściany fundamentowej i ściany parteru. Zrobienie izolacji pionowej nie jest zbyt skomplikowane – wykonuje się ją podobnie jak na nowej ścianie, ale niestety wykonanie izolacji poziomej jest trudne i kosztowne. Zabezpieczanie fundamentów to proces pracochłonny, ale należy tą czynność wykonać dokładnie i trzeba zachować kolejność prac. Kolejność prac decyduje o właściwym wykonaniu zabezpieczenia fundamentów i zależy zwykle od przyjętej metody, zakresu prac i rodzaju materiału izolacyjnego.
Zazwyczaj w pierwszej kolejności wykonuje się izolację poziomą, w drugiej osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych i izolację pionową. Tam, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia ław fundamentowych trzeba założyć drenaż, który obniży poziom wód i pozwoli na dalszą realizację prac modernizacyjnych.