Zabezpieczenie antykorozyjne jest niezwykle ważnym elementem który musi być wzięty pod uwagę przy konserwacji i zabezpieczaniu konstrukcji stalowej przed korozją i uszkodzeniami. W lekkim budownictwie zabezpieczenie antykorozyjne można podzielić na dwie główne grupy : pierwszą z grup jest wielokrotne malowanie farbą organiczną , co pozwala na powstawanie kolejnych powłok chroniących szkielet przed korozją i minimalizowanie możliwości występowania pęknięć i odprysków . Zabezpieczenie antykorozyjne może zostać zastosowane przy montażu i konserwacji szkieletu stalowego również przy użyciu specjalistycznych sprejów antykorozyjnych ,jak WD-40 ,zapobiegających dzięki technologicznie zaawansowanemu składowi powstawaniu korozji i rdzy ,która może doprowadzić do pękania i deformacji konstrukcji a w efekcie do zawalenia całego obiektu lub jego najbardziej skorodowanej części. Eksperci z dziedziny budownictwa są zgodni ,że nie ważne jest jakie z wymienionych zabezpieczenie antykorozyjne zostanie użyte, podkreślają oni jedynie wagę i konieczność ochrony konstrukcji stalowej przed możliwością występowania korozji i rdzy.