Zabezpieczenie p.poż jest bardzo istotnym zagadnieniem, niezależnie od wielkości budynku, jego przeznaczenia czy materiału z jakiego został wykonany. Zabezpieczenie p.poż staje się kwestią jeszcze bardziej istotną jeśli w budynku pracują ludzie. Jak wskazują właściwe organy inspekcyjne, każdy budynek i budowla, zwłaszcza w obrębie której prowadzi się działalność z udziałem materiałów i ludzi powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenie p.poż chroniące przed skutkami ewentualnego zaprószenia ognia.
Przepisy wskazują dość szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych i wymagają ich obecności w obiektach zaklasyfikowanych jako budynki ale również w halach przemysłowych i halach modułowych, których powstaje obecnie coraz więcej. Zabezpieczenie p.poż występować może w formie tak zwanej biernej czyli prewencyjnej i obejmuje między innymi stosowanie uszczelnień konstrukcji budynku, zabezpieczenie rur przechodzących przez ściany konstrukcji a także zabezpieczenie korytek wewnątrz których poprowadzone są kable i przewody elektryczne. Często spotykane są również działania zmierzające do uszczelnienia wszelkich otworów i kominów wentylacyjnych.
Wszystkie te zabezpieczenia systemowe mają jeden cel – zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z zaprószeniem bądź rozprzestrzenieniem się pożaru. W zależności od wielkości i przeznaczenia budynku stosuje się coraz częściej inne elementy stanowiące zabezpieczenie p.poż, między innymi rozmaite systemy oddymiania o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, systemy sygnalizacji pożaru a nawet specjalną stolarkę drzwiową w postaci tak zwanych drzwi przeciwpożarowych w wersji stalowej lub drewnianej ze specjalnym wzmocnieniem.
Stosunkowo nowym pojęciem pojawiającym się w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych jest monitoring pożarowy. Jest to usługa, która dzięki specjalnej transmisji alarmów umożliwia postawienie w stan gotowości odpowiednich służb, które informacje o zagrożeniu otrzymać mogą drogą radiową lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.