Hale modułowe składają się jak sama nazwa wskazuje z elementów zwanych modułami. Stawia się je coraz częściej na zlecenie wielu firm, które doceniają ich walory i zalety. Aby postawić halę modułową potrzebny jest szczegółowy zarys miejsca, na którym będzie ona umiejscowiona. Może zdarzyć się tak, że wielkość hali będzie uzależniona od planowanej, wyliczonej przez stosowne organy zagospodarowania przestrzennego terenu wielkości wolnego miejsca pod zabudowę. Nawet zakres wysokości hal modułowych może być ściśle ograniczony przepisami mówiącymi, jaką wysokość muszą posiadać nowo budowane obiekty w danym miejscu. Ograniczenia takie należy uwzględnić przed postawieniem hali, bo tylko w taki sposób ustrzec się można niepotrzebnych kłopotów i wydatków finansowych.
Nie przestrzeganie zaleceń ograniczenia czy to szerokości, czy wysokości hali może skutkować nakazem jej rozebrania, a w najlepszym przypadku usunięcia niepotrzebnie wystających modułów, do uzyskania odpowiedniej szerokości i wysokości. Przeważnie hale modułowe stawia się z konstrukcji stalowych. Zakres wysokości hal modułowych zależy od przeznaczenia hali. Hale produkcyjne będą wysokie i przestrzenne, natomiast hale użyte, jako warsztaty lub obiekty usługowe mogą być mniejsze. Uwarunkowane jest to potrzebami zamawiających je osób oraz założonym zużyciem energii cieplnej. Hale modułowe są doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają określoną działalność produkcyjną.
Mogą oni na sam początek postawić halę o mniejszym obszarze, a w późniejszym czasie dodać elementy konstrukcji stalowej powiększając obszar do użytkowania. Na samym początku trzeba zarysować zakres wysokości hal modułowych przewidując jego wzrost. Konstrukcja modułowa daje taką możliwość, dlatego jest uważana za najlepszą. Trzeba pamiętać, że wszystkie nowe inwestycje budowlane wymagają uzyskania stosownych zezwoleń budowlanych wydawanych przez właściwe instytucje. Po ich uzyskaniu śmiało można zatrudnić firmę zajmującą się montażem, a nawet gromadzeniem dokumentacji obiektu.