Wielu młodych ludzi , którzy przejawiają zainteresowanie rachunkami szukają stażu jako pomoc księgowego. Do startu w zawodzie księgowym i podjęcia pracy wystarczy technikum ,policealna szkoła księgowości lub właśnie ukończenie kursu zawodowego rachunkowość od podstaw.

Księgowy zatrudniony w dużej firmie nawet na początku swej pracy może liczyć na pensję wyższą od najniższej krajowej. Jednak wraz z nabywaniem doświadczenia zarobki zdecydowanie rosną.

W mniejszych firmach często zarobki są odpowiednio mniejsze, jednak odpowiadając za więcej zadań szybko nabywa się nowe umiejętności, co w dłuższej perspektywie może przynieść duże korzyści. Oczywiście wszystko zależy od tego gdzie pracujemy i na jakiego szefa trafimy.

Nie każdy ma szczęście pracować w budżetówce, gdzie na samym początku ma ściśle określone warunki płacowe oraz wszelkie dodatki. Wiele osób korzysta z dostępnych w naszym kraju kursów księgowości, najczęściej podstaw księgowości. Wiele jest kursów doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje zawodowe z rachunkowości, księgowości i finansów.
Kursy takie zaprojektowane są tak, aby przynieść jak najwięcej korzyści dla osób uczestniczących.

Pozwalają na możliwość rozwoju praktycznych umiejętności, poszerzenia swoich kompetencji oraz zdobycia nowego zawodu. Na takich kursach poza księgowością uczymy się również fakturowania oraz obsługi innych programów istotnych w pracy w przedsiębiorstwach. Między innymi spraw kadrowych itp. W kursach biorą udział pracownicy księgowości, kadrowi, chcący podnieść swoje kwalifikacje i nauczyć się czegoś nowego.