Zgłaszanie robót demontażowych płyt wykonanych z eternitu powinno odbyć się w oparciu o zgodę gminy lub powiatu. Zostały one prawnie zobowiązane do pozbywania się z terenów domów mieszkalnych materiałów zawierających w swoim składzie eternit i wytwory azbestopochodne. Zgłaszanie robót demontażowych może być również związane z koniecznością wizyty eksperta do spraw budownictwa ,który ma na celu stwierdzenie stanu technicznego budynku i stopień zużycia lub możliwego rozkładu płyt eternitowych. Pozwoli to na wstępne oszacowanie okresu czasu w jakim materiały powinny zostać usunięte i poddane utylizacji.
Zgłaszanie robót demontażowych niesie za sobą również konieczność sporządzenie formularza stwierdzającego wykonaną ocenę stanu technicznego azbestu i ewentualnej możliwości dalszego jego użytkowania. Przy widocznych uszkodzeniach i pęknięciach materiału , zgłaszanie robót demontażowych powinno być wykonane w jak najszybszym możliwym czasie aby uniknąć ryzyka oddziaływania materiału na zdrowie domowników. Według ustaleń ministra gospodarki ,wszystkie dachy zawierające w składzie płyty eternitowe powinny zostać usunięte do roku 2032 z terenu całej Polski.