Hale modułowe są dość popularnymi elementami w krajobrazie licznych nad polskimi jeziorami przystani jachtowych, a to pewnie z powodu ich nieskomplikowanego montażu i niskiej ceny konstrukcji hali, co pozwala na zaopatrzenie się przystani jachtowej w wystarczającą ich ilość, a następnie oferowanie ich wynajmu użytkownikom przystani jako hangarów jachtowych.
Takie zimowe hangary jachtowe, które powstają po przystosowaniu zwykłej hali modułowej do warunków zimowych poprzez jej ocieplenie, mogą z powodzeniem przezimować jachty duże i małe. Zimowe hangary jachtowe znajdują się chyba w każdej przystani jachtowej, w której okrętuje się określoną ilość jednostek pływających i są one integralną częścią infrastruktury portowej, postawionej do dyspozycji żeglarzy.
Zimowe hangary jachtowe przeznaczone są przede wszystkim dla tych właścicieli jachtów którzy nie dysponują własnym miejscem w którym mogliby zostawić swój Jach na okres zimowy. Dlatego właśnie te osoby często korzystają jakie daje im marina i zostawiają swoje pływające domki na okres zimowy pod opieką przystani jachtowej. Zadania klubu jachtowego który opiekuje się hangarami są z reszta jasno określone i polegają na dbaniu o kondycję jachtów zamieszkujących zimowe hangary jachtowe oraz wykonywaniu niezbędnych prac porządkowo-konserwatorskich w obrębie hangarów, łącznie z ich odśnieżaniem, które zaniedbane mogłoby doprowadzić do zawalenia się konstrukcji i zniszczenia jachtu.
Kluby jachtowe biorą więc na siebie pełną odpowiedzialność za powierzone im jachty w okresie na który mu te jachty powierzono i powinny zachować je w takim stanie aby ich właściciele wraz z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego mogli śmiało z nich korzystać. Czasami kluby jachtowe dopuszczają możliwość „magazynowania” jachtów których właściciele sami doglądają swoich cacek i sami dbają o ich kondycję przed rozpoczęciem sezonu, wynajmując im jedynie powierzchnie zimowych hangarów, pozostawiając jednocześnie w ich gestii wszelkie inne kwestie związane z opieką nad jachtem.